دومین جشنواره سراسری از حماسه تا حماسه

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

برگزار می کند:

دومین جشنواره سراسری مجازی(از حماسه تا حماسه دو)

ویژه دانشگاهیان (دانشجویان، اساتید و کارکنان)

فرم ثبت نام (دانشجویان، اساتید و کارکنان)
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • سمت*
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره*اساتید کد تدریس/ کارکنان کد پرسنلی / دانشجویان کد دانشجویی ثبت شود
  4
 • تلفن همراه*
  5
 • واحد دانشگاهی*
  6
 • آدرس صفحه اینستاگرام*نام کامل
  7
 • آدرس کانال بله*نام کامل
  8
 • معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
  9